22 Darbo partijos kandidatai į Europos Parlamentą
Mes atstovaujame ne partijos, ne Europos, ne kitų valstybių, o Lietuvos žmonių interesus. Todėl įsipareigojame juos aktyviai ginti ir kiekvieną Lietuvos žmonių, verslo, socialinių grupių iškeltą problemą nagrinėti Europos Parlamente ir atstovauti jų lūkesčius.

Todėl mes pasisakome už Europos Sąjungoje vienodą minimalų atlyginimą, orias pensijas, teisingas išmokas žemdirbiams, vienodas galimybes darbo rinkoje, lygiavertes darbo sąlygas ir adekvačią socialinę apsaugą.

Visų pirma privalome laikytis bendrų nuostatų su Lietuvos žmonių išrinkta nacionaline valdžia, ypač saugumo ir teisės klausimais, bendromis ES ekonominėmis nuostatomis, puoselėjant darnias ir visiems vienodai prieinamas konkurencingas sąlygas ES rinkoje. Įsipareigojame siekti vienodų socialinių garantijų visiems ES valstybių piliečiams, laisvo studentų judėjimo pasirenkant studijas, suvienodintų išmokų žemdirbiams ir daugiatautinės kultūros puoselėjimo visoje ES.

Taip pat įsipareigojame ieškoti gerų, saugių, pragmatiškų sąlyčio taškų su visomis kaimyninėmis valstybėmis, pirmiausia atsižvelgiant į nepriklausomos Lietuvos valstybės interesus.

Mes neleisime, kad beatodairiškas ekonomikos augimo siekis, užgožtų jautrius socialinius, ekologiškai svarbius ir aplinkosauginius klausimus. Savo vaikams privalome palikti tvarią planetą, todėl įsipareigojame kartu integruotai palaikyti tiek ekonominius, tiek socialinius, tiek ekologinius, ir aplinkosaugos klausimus.

Mes žinome, kad gerovė sukuriama tik taikoje. Todėl įsipareigojame visur ir visada ieškoti taikaus, sutarimu paremto, problemų sprendimo.

Mes pasisakome už stiprią, klestinčią Europos Sąjungą, todėl dėsime visas pastangas, kad išlaikytume jos tęstinumą, nes tai yra Lietuvos ir jos žmonių interesas.

1. Viktoras Uspaskich
Vilniaus m.
2. Vigilijus Jukna
Kauno m.
3. Valentinas Mazuronis
Vilniaus m.
4. Justina Vitkauskaitė Bernard
Šiaulių m.
5. Valentinas Bukauskas
Telšiai
6. Larisa Dmitrijeva
Vilniaus m.
7. Ieva Kačinskaitė - Urbonienė
Vilniaus m.
8. Aidas Gedvilas
Vilniaus m.
9. Marijus Velička
Šiaulių m.
10. Vaida Giraitytė
Marijampolė
11. Sergej Ursul
Vilniaus m.
12. Olga Podolskienė
Zarasai
13. Darius Ulickas
Raseiniai
14. Eva Banel
Vilniaus m.
15. Sandra Jakštienė
Panevėžio m.
16. Vidmantas Krikštaponis
Ukmergė
17. Rima Zablackienė
Prienai
18. Arneta Krupnik
Trakai
19. Raminta Gudonytė
Vilniaus m.
20. Raja Krupenina
Švenčionys
21. Vytis Kisielius
Jonava
22. Antanas Makarevičius
Kauno r.