Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Darbo partija
„Kontrolinis šūvis“ - pro šalį  2012 gegužės 17

Net vaikas žino: norint išgirsti aidą, reikia garsiai sušukti. Ši paprasta tiesa ilgamečio periferinės politikos patriarcho Vyto Šimonėlio epochos laikais buvo pamiršta. Susirinkdavo politinės linijos vienminčiai, smarkiai užmerkdavo akis, pirštais užsikimšdavo ausis, stipriai prikąsdavo liežuvį - ir viskas buvo gražu, tylu, ramu, kaip kokioje už trijų jūrų - devynerių marių besidriekiančioje Pernykščių sapnų karalystėje...

 

Ir štai į rajono tarybą atėjo nauja politinė jėga - žmonių pasitikėjmą gavę energingi, drąsūs Darbo partijos atstovai. Pajutę pavojų savo ramybei, politikos senoliai susimetė į krūvą, susikibo alkūnėmis it komunarai prieš sušaudymą, suglaudė pečius, pamiršo politinius ir moralinius skirtumus, kad tik į valdžios olimpą neužkoptų naujoji politinė jėga. Mes neišsigandome, nenusivylėme. Nuo pirmų posėdžių leidome suprasti, kad nesitaikstysime su apatija, apsnūdimu, neveiklumu, politiniu ir ūkiniu letargu. Koks kilo šurmulys, kai nenorintys dirbti staiga suprato, jog jų saulelė ėmė krypti vakarop. Suspigo, pakėlė galvas, vienas per kitą ėmė mosuoti kumščiais, reikšti pretenzijas. Štai taip ima „suokti“ nepatenkintos kūdros „lakštingalos“, kai lazda pamaišai maurais aptrauktą vandenį.

 

Žodžiu, valdančiajai koalicijai nepatiko, kad atsirado politinė jėga, galinti suburti valdančiųjų atstumtus žmones, nebijanti į akis rėžti tiesos, pirštu parodyti neatliktus ar atmestinai atliktus darbus, pradėtus ir pamirštus projektus. Kai tiesos rimbo kirčiai pagaliau pasiekė storose duknose įsiknisusius snaudalius, šiems kilo mintis kritikų burnas užčiaupti teisinėmis priemonėmis. Taip atsirado valdančiajai koalicijai priklausančių valstiečių liaudininkų Vyto Šimonėlio, Remigijaus Čirbos, Kazio Visacko, socialliberalų Kęstučio Pakalnio, Algirdo Meško, Mykolo Bildžiuko, socialdemokratų Antanos Lidžiaus, Andriaus Jozonio, „tvarkiečių“ Alfredo Astiko, Dariaus Paliukėno, save išsikėlusio Vinco Jasiukevičiaus, konservatorių Daivos Sakalauskienės, Irenos Vasiliauskienės, Lenkų rinkimų akcijos narių Stefanijos Tamošiūnienės ir Marijan'o Buinicko pasirašytas kreipimasis į Etikos komisiją dėl mano, jos pirmininkės, pasisakymų tarybos posėdžio metu. 

 

Maža to, nuolat reiškiami priekaištai pasirodė tokie skaudūs, kad valdantieji, matyt, nutarė paleisti dar ir „kontrolinį šūvį“ - įkalbėjo Savivaldybės administracijos direktorę Eleną Davidavičienę kreiptis į teismą ir ten „apginti savo garbę ir orumą“ dėl mano apie kitą žmogų galimai paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo. 

 

Džiūgavo valdantieji. Kaip ne, jei numatyta sankcija - net iki vienerių metų laisvės atėmimo! Ilgam užčiaups burną!

 

Kokia iš tiesų yra Elenos Davidavičienės garbė ir orumas pajutau dar bylinėjimosi su ja metu, kai teismas pasiūlė taikytis. Pasirodo, ir susitaikymas turi savo kainą... Tik štai Elena Davidavičienė ilgai negalėjo apsispręsti, už kiek tūkstančių pamiršti tariamą nuoskaudą, kokiais pinigais įvertinti garbę ir orumą. Per savo advokatą pareikalavo 10 tūkstančių, paskui nusileido iki 8 tūkstančių, o supratusi, kad ir tiek gali negauti, paprašė 6500 litų...

 

Pagaliau tapo aišku, kad susitaikymas su svyruojančiu valdininkės apetitu prilygtų rinkėjų pasitikėjimo išdavimui. Beliko laukti teismo verdikto.

 

Džiaugiuosi, kad Širvintų rajono apylinkės teismas, priešingai nei vylėsi valdantieji, aštrią jų veiklos kritiką įvertino vadovaudamasis ne emocijų aksiomomis, o europinės teisės ir civilizuoto mąstymo standartais. Nesigilinsiu į mano naudai išsakytus motyvus. Pažymėsiu tik tai, kad, teismo nuomone, politikų kritikos ribos yra daug platesnės nei privačių asmenų ir politikai turi tolerantiškiau į ją reaguoti. Kartais pateisinami politikų atžvilgiu išsakyti net aštresni pasisakymai, o politikai, rinkdamiesi savo profesiją, sąmoningai atveria save stipriai ir kruopščiai elgesio analizei. Taigi teismas pripažino, kad nesu šmeižikė ir priteisė iš Elenos Davidavičienės mano naudai per 3800 litų bylinėjimosi išlaidų.

 

Galima tik konstatuoti, kad valdantieji klaidingai manė, jog jų pasirinktomis teisinėmis (tiksliau - teisminėmis) priemonėmis pavyks užčiaupti skaudžią tiesą į akis rėžiantį oponentą. Maža to, Savivaldybės administracijos direktorės Elenos Davidavičienės noras praturtėti susitaikant virto nemenkomis asmeninėmis išlaidomis ir „kontroliniu šūviu“ ... pro šalį. O visus rinkėjus, rajono gyventojus noriu užtikrinti, kad Darbo partijos atstovai Širvintų rajono taryboje ir aš pati, šios partijos Širvintų skyriaus pirmininkė, ir toliau nepakabinsime ant vinies kritikos bizūno, nesitaikstysime su valdančiųjų apsamanojimu ir apslunkimu, priekaištų žodžių susitaikėliškai nevyniosime į vatą. Juo labiau, kad kalbant aštriai, skaudžiai minant ant nuospaudos, yra daugiau šansų, kad būsi išgirsta...

 

Živilė Pinskuvienė

Rajono tarybos narė

 

www.darbopartija.lt
Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt