Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Paieškos rezultatai pagal "algimanta pabedinski":
...idžiausias pajamas gaunančių vadovų ir mažiausiai uždirbančių kvalifikuotų darbuotojų. algimanta pabedinski...
...ikinimo terminų sutrumpinimas, nes šiuo metu jis vidutiniškai siekia 2,5 m. algimanta pabedinski...
...bedinskienė, visas būrelis žinomų ir gerbiamų Marijampolėje Darbo partijos atstovų. algimanta pabedinski...
...on;ą. Kambariai papuošti globos namų gyventojų rankdarbiais, nuotraukomis.  algimanta pabedinski...
..., diskutavo ir tarėsi su politikais, ką reikia daryti, kad visi labiau džiaugtumėmės gyvenimu. algimanta pabedinski...
...valdybių biudžetų lėšų, tam 2015-iesiems skirta 226,7 mln. eurų (782,9 mln. litų). algimanta pabedinski...
...nių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovai. algimanta pabedinski...
...blemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. algimanta pabedinski...
...e 24,6 mln. eurų per 10 mėnesių. Nutarimas turi įsigalioti nuo 2015 m. kovo 1 d.   algimanta pabedinski...
... 5837 gyvena šeimose, 451 – šeimynose, globos įstaigose gyvena 3631 vaikas. algimanta pabedinski...
...inai jos bus išmokėtos 2016 m.  Tam reikės beveik 140 mln. eurų. algimanta pabedinski...
...ldybėje gerinimui, siekiant palengvinti jauniems žmonėms dalyvavimą jiems skirtose veiklose. algimanta pabedinski...
...io struktūrinės paramos pajėgumai, investuojama į paslaugų gerinimą, užimtumo skatinimą. algimanta pabedinski...
...on;mokų gavėjų bei apie 7 tūkst. pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų. algimanta pabedinski...
...rmų skatinimas“) lėšomis.  Finansavimas skirtas dar 2012 m. algimanta pabedinski...
...bių biudžetams 2015-2017m. numatyta skirti 782,9 mln. Lt, o nuo 2018 m. – 758,7 mln. Lt. algimanta pabedinski...
... darbo – 2011 m. tokių bylų buvo 32 proc., 2013 m. rodiklis sumažėjo iki 6 proc. algimanta pabedinski...
...vivaldybių asociacijos ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos atstovai. algimanta pabedinski...
...ų bei įstaigų ir 20 vaikų globos namų, 2012 m. – 9 įmonės ir 5 vaikų globos namai. algimanta pabedinski...
...iesiems.   Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė algimanta pabedinski...
1
2
3
4
5
6
7
 pirmyn
Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt