Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Darbo partija
Įvyko Darbo partijos Pagėgių skyriaus tarybos posėdis  2012 kovo 15
Kovo 13 dieną įvyko Darbo partijos Pagėgių skyriaus išplėstis tarybos posėdis, į kurį buvo pakviesti tarybos nariai ir grupių vadovai, susirinko ir gausus būrys eilinių skyriaus narių. Į posėdį atvyko skyrių kuruojantis LR Seimo narys Vytautas Gapšys su savo padėjėju Valdu Skarbaliumi.

Posėdžio metu buvo priimta nauja narė Martyna Kubiliūtė, kuri dalyvauja JOD ir skyriaus partinėje veikloje, buvo aptarti akcijos “Darom 2012” pasiruošimo darbai. Svarbiausias darbotvarkės klausimas - kuris iš dviejų skyrių iškeltų kandidatų (nuo Pagėgių skyriaus E. Kuturys ir nuo Šilutės - S. Stankevičius) kandidatuos į Seimo narius vienmandatėje Šilutės - Pagėgių apygardoje artėjančiuose Seimo rinkimuose. Kadangi vienmandatėje apygardoje partija gali būti iškelti tik vieną kandidatą, reikėjo nuspręsti, kuris iš jų tinkamai atstovautų apygardą rinkimuose.

Abu kandidatai turėjo galimybę išsakyti savo poziciją. S. Stankevičius pabrėžė, kad Darbo partijos Šilutės skyrius yra didesnis , be to, jis yra senas Darbo partijos narys, todėl turi realias galimybes surinkti didesnį balsų kiekį nei Pagėgių skyriaus kandidatas. Pagėgių sk. kandidatas E. Kuturys savo galimybes grindė ne partijos narių kiekiu ir statistiniais skaičiais, o atliktais ir atliekamais darbais Pagėgių savivaldybės taryboje ginant žmonių interesus bei suteikiant žmonėms viltį gyventi teisinėje ir demokratinėje visuomenėje.

Seimo nario V. Gapšio nuomone, didesnes galimybes laimėti rinkimus vienmandatėje apygardoje turi S. Stankevičius. E. Kuturiui buvo pasiūlyta dalyvauti Seimo rinkimuose būnant partijos sąraše.

E. Kuturys, gerbdamas Seimo nario nuomonę, pareiškė atsiimantis savo kandidatūrą. Nuspręsta kovo 16 dieną sukviesti visuotinį Darbo partijos Pagėgių skyriaus susirinkimą ir jame patvirtinti S. Stanevičių nauju kandidatu į vienmandatę Šilutės - Pagėgių apygardą bei deleguoti Pagėgių skyriaus narį į daugiamandatę apygardą.
www.darbopartija.lt
Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt