Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Darbo partija
Darbo partijos Alytaus miesto skyriaus narių visuotinis susirinkimas  2011 spalio 24
Spalio 20 dieną vyko Darbo partijos Alytaus miesto skyriaus narių visuotinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Daukšys, Alytaus apskrities kuratorė Vaida Giraitytė, Darbo partijos Alytaus rajono skyriaus pirmininkas Aurimas Truncė ir pirmasis pirmininko pavaduotojas Artūras Juškauskas. Taip pat dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės Darbo partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Valdas Dumbliauskas, Jaunimo organizacijos Darbas Alytaus miesto skyriaus nariai.

Skyriaus pirmininkė Danguolė Juozapavičienė pateikė skyriaus darbo ataskaitą už ataskaitinius 2011 metus. Pirmininkė pasidžiaugė skyriaus tarybos ir visų narių nuveiktais darbais, aktyviai dalyvaujant įvairiose akcijose ir renginiuose bei sprendžiant miesto problemas. Baigdama ataskaitą ji padėkojo visiems už kryptingą politinį darbą, o taip pat pasveikino didelį būrį naujų narių. Buvo išklausytos Kontrolės komisijos, komitetų pirmininkų, grupių vadovų ataskaitos, išrinkti XIV visuotinio suvažiavimo delegatai, priimti nauji nariai ir įteikti nario pažymėjimai jau esamiems Darbo partijos nariams. JOD Alytaus skyriaus atstovai pristatė savo nuveiktus darbus ir artimiausius veiklos planus. Susirinkime buvo patvirtinti kandidatai į 2012 m. LR Seimo rinkimus - LR Seimo narys Kęstutis Daukšys ir Darbo partijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė Danguolė Juozapavičienė.

Susirinkime daug klausimų buvo užduota LR Seimo nariui K. Daukšiui, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių tarybų nariams. Partiečiai domėjosi Seimo darbu, priimamais sprendimais, Alytaus miesto savivaldybės biudžeto svarstymu, vykdomais darbais ir projektais Alytaus mieste.

Kaip kiekvienais metais taip ir šiemet, spalio mėnesį, Darbo partijos Alytaus miesto skyriaus nariai paminėjo Darbo partijos aštuntąjį gimtadienį. Po susirinkimo visi buvo pakviesti pasišnekučiuoti prie kavos puodelio.

www.darbopartija.lt
Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt