Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Darbo partija
Klebono Leono Klimo padėka Seimo nario Jono Pinskaus šeimai  2010 rugpjūčio 3
Per Šv. M. Marijos Škalpierinės atlaidus Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapija šventė bažnyčios 150-metį. Į iškilmes atvyko Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija Juozapas Matulaitis, Vyskupo generalinis vikaras Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių katedros administratorius Rimvydas Jurkevičius, Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis (abu kilę iš Širvintų rajono), Širvintose kunigavęs kunigas Jonas Zubrus SJ, Bagaslaviškio parapijos klebonas Vytautas Bučinskas, Želvos parapijos klebonas Petras Avižienis, Onuškio parapijos klebonas Algimantas Gaidukevičius, Krikštėnų Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės religinės bendruomenės trys vienuolės, Seimo narys Jonas Pinskus su žmona, rajono vadovai, Baltarusijos, Lenkijos, Norvegijos delegacijų atstovai, per 500 parapijos tikinčiųjų.

Šventiškai išpuoštoje bažnyčioje Širvintų klebonas Leonas Klimas raportavo Vyskupui apie bažnyčios istoriją, nuveiktus darbus, dėkojo už pasitikėjimą.

Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija Juozapas Matulaitis aukojo Šv. Mišias.

Po pamaldų vyko koplytstulpio Šv. Arkangelui Mykolui, pastatyto prie Širvintų parapijos ilgamečio klebono Viktoro Lupeikos, kurio rūpesčiu prieš 150 metų buvo pastatyta dabartinė Širvintų bažnyčia, kapo šventoriuje, šventinimo iškilmės.

Parapijos klebonas Leonas Klimas dėkojo Kaišiadorių vyskupui, Širvintose pastoracinį darbą dirbusiems ir bažnyčią gražinusiems kunigams. Padėkojo ir atminimo dovaną įteikė bažnyčios rėmėjui Seimo nariui Jonui Pinskui ir jo žmonai Darbo partijos Širvintų skyriaus pirmininkei Živilei Pinskuvienei, kurie koplytstulpio Šv.Arkangelui Mykolui statybai paaukojo 7 tūkstančius litų. Taip pat klebonas dėkojo tikintiesiems, prisidedantiems prie bažnyčios priežiūros konkrečiais darbais.

Darbo partijos Širvintų skyriaus informacinis centras
www.darbopartija.lt
Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt