Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Darbo partija
Darbiečiai mūru stoja už savo lyderį  2008 balandžio 21
Šeštadienį prie Seimo rūmų buvo poilsio dienai nebūdingas sujudimas. Artėjant dvyliktai valandai aikštėje prieš fontaną susirinko apie du tūkstančiai darbiečių iš visos Lietuvos (gana keista buvo išgirsti tos pačios dienos vakarą per LNK televizijos žinias, kad aikštėje susirinko pusė tūkstančio žmonių. Tą informaciją pateikė ir dauguma interneto žinių portalų. Tokia viešai pateikta visuomenę klaidinanti informacija, deja, patvirtina darbiečių teiginį apie pastangas blokuoti Darbo partiją).

Iš ryto rasojęs dangus iki dvyliktos valandos nusigiedrijo ir pavasariškais spinduliais sutiko į protesto mitingą suvažiavusius darbiečius. Jie į sostinę susirinko pareikšti protestą prieš teisinį nihilizmą ir palaikyti savo partijos lyderį Viktorą Uspaskich. Žmonės rinkosi į aikštę nešini Darbo partijos vėliavomis, gairelėmis su jos emblema ir plakatais su šūkiais: „Mes — prieš teisinį nihilizmą“, „Šalin rankas nuo Viktoro Uspaskich“, „Mes norime gyventi teisinėje, demokratinėje valstybėje“ ir kt.

Pavasarišką nuotaiką sustiprino į aikštę atskubėjęs didelis būrys jaunimo organizacijos DARBAS atstovų, nešinų mėlynų ir baltų balionų puokštėmis. Balionai virš mitinguojančiųjų darbiečių galvų plazdėjo vėjuje, tartum didžiuliai mėlynai balti egzotiškų gėlių žiedai.

Mes atėjome, kad pasakytume tiesą

Dvyliktą valandą pasveikinęs iš visų partijos skyrių suvažiavusius darbiečių atstovus, Darbo partijos pirmininko ir Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas GEDVILAS paskelbė mitingą pradėtu. Virš aikštės nuvilnijo Lietuvos himno garsai. Seimo narys, Darbo partijos pirmininko pavaduotojas Jonas PINSKUS perskaitė Darbo partijos tarybos pareiškimą. Po to žodis vėl buvo suteiktas V. Gedvilui.

„Šiandien mes susirinkome čia, kad pasakytume tiesą. Valstybės politikai stinga aiškumo ir skaidrumo. Valstybė patiria didžiulius nuostolius, pusvelčiui išpardavinėjamas, tiesiog išdovanojamas jos turtas, bet kaltų neieškoma. Daug paprasčiau paskelbti Darbo partiją kalta ir žmonių nepasitenkinimo debesį nukreipti į ją ...

Dėl politizuotų teisėtvarkos pareigūnų veiksmų žlunga teisė. Kodėl ikiteisminio tyrimo duomenys ir neaiškūs įtarimai skelbiami visuomenei lyg įrodyti faktai? Kviečiu visus būti aktyviais teisinės valstybės kūrėjais. „Ne“ teisiniam nihilizmui. „Taip“ nekaltumo prezumpcijai. Mes norime gyventi teisinėje, demokratinėje valstybėje“, — kalbėjo jis.

Į tribūną pakilo europarlamentaras Šarūnas BIRUTIS. Pasveikinęs susirinkusius ir pasidžiaugęs, kad ir gamta palanki mitinguotojams, jis kalbėjo:
— Žmogaus teisių užtikrinimas ir demokratija šiandien nebėra vien Lietuvos vidaus reikalas. Nes šiandien Europos Sąjungoje nėra svarbesnio uždavinio, kaip žmogaus teisių užtikrinimas ir nuoseklus demokratijos įgyvendinimas visose ją sudarančiose valstybėse.

„Pateptųjų“ klanas Lietuvoje nesiskaito su priemonėmis, siekdamas savo politinių ir kitokių tikslų. Dvejopų standartų taikymas teisėje yra neleistinas. Temidė akla ir nemato pavardžių. Bet dabar teisiamas Darbo partijos pavadinimas, teisiama pavardė — Viktoro Uspaskich — grubiai pažeidžiant žmogaus teises ir teisinės valstybės pagrindus. Teisėtvarkos organai nebaudžiamai piktnaudžiauja savo galia.

Ir šita mašina nesustos, kol nebus sustabdyta. Turime tik vieną kelią — reikalauti teisingumo. Tikiu, kad dvejopiems standartams ateis galas, tikiu kad Lietuvoje dar yra nepriklausomų teisėjų, tikiu Lietuvos žmonių išmintim ir drąsa.

Apginti viltį

— Mes kaip jaunas vėjas įsiveržėm į šitą politinių kaukių balių. Ir nuplėšėme tas kaukes, — kalbėjo Seimo narys, Darbo partijos prezidiumo narys Kęstutis DAUKŠYS, — o šiandien mes susirinkome palaikyti visų Lietuvos žmonių vilties. Tą viltį išreiškė 350 tūkstančių žmonių, kurie balsavo už Darbo partiją. Tą viltį išreiškė ir visi tie, kurie nedalyvavo balsavime, nes nusivylė savo valstybe. Šiandien mes susirinkome apginti tą viltį.

Jaunimo organizacijos DARBAS Marijampolės skyriaus pirmininkė Vaida GIRAITYTĖ kreipėsi į jaunimą:
— Prabėgo dvidešimt metų nuo pirmųjų sąjūdžio mitingų. Bet ir šiandien esame priversti kalbėti apie tas pačias bėdas — teisinį nihilizmą, demokratijos suvaržymą, dvigubus standartus. Taip vadinamieji valstybininkai, išsigandę Darbo partijos populiarumo, visaip stengiasi ją blokuoti. Kam pavojingas Viktoras Uspaskich, kad laiko jį namų arešte, nors bylos tyrimas seniai baigtas? Tiems, kurie laiko jį uždarę, bet ne Lietuvos žmonėms. Kviečiu visus, ypač jaunimą, į aktyvią kovą prieš teisinį nihilizmą.

Kazlų Rūdos darbiečių atstovė Aldona ORINTIENĖ klausė:
— Nejaugi man gailėtis, kad stovėjau Baltijos kelyje, kad sausio 13-ąją budėjau prie televizijos bokšto? Aš mokytoja — kokiais pavyzdžiais šiandien galiu auklėti savo mokinius?

Akli, kurti ir nemylintys Seimo narė Dangutė MIKUTIENĖ kalbėjo:
— Paklauskite bet kurio gatvėje sutikto žmogaus, kodėl jam bloga gyventi Lietuvoje. Kiekvienas įvardins vis kitas priežastis ir jų bus daug ir įvairių. Bet pati pagrindinė priežastis viena — „ valstybininkų“ valdžia nemyli Lietuvos žmonių. Jiems nereikia jų nuomonės, jie akli ir kurti jų prašymams.

Lietuva tapo „valstybininkų“ klano bandymų poligonu — vis nauji, tautą naikinantys ginklai paleidžiami į kovą. Jie skaldo visuomenę ir stengiasi užvaldyti mūsų sąmonę. Kas sustabdys šį tautą naikinantį mirties traukinį? Konstatuoti, kad valstybė krizėje, kaip sakė Prezidentas, jau nebeužtenka. Tik tiesa gali padaryti mus laisvus. Darbo partija drąsiai pakėlė „valstybininkų“ klano mestus iššūkius. Mes pasakėme tiesą žmonėms. Ir ją nuolat kartosime.

Šiuo mitingu mes nesiekiame daryti įtaką teismams. Mes protestuojame prieš žmogaus teisių pažeidimą Darbo partijos lyderio atveju.

Manau, atėjo laikas, kai laukimo ir tikėjimo teisine valstybe taurė jau perpildyta. Kviečiu visus Lietuvos žmones įsijungti į kovą prieš teisinį nihilizmą. Už lyderį. Už Darbo partiją. Už teisybę Lietuvoje.

Klaipėdos darbiečių atstovas Edgaras VALECKAS pasakė:
— Šiandien mes darome tai, ką turėjome daryti anksčiau. Bet teisingumas vis tiek turi nugalėti.

*

Būriai jaunųjų darbiečių vienu kartu paleido šimtus balionų ir jie baltais ir mėlynais paukščiais nuskriejo į Vilniaus padangę.

Paskui Vydas Gedvilas perskaitė mitingo rezoliuciją ir kreipimąsi, kuriems susirinkusieji pritarė plojimais.

Baigiamąjį žodį tarė Seimo narė, Darbo partijos pirmininko pavaduotoja Loreta GRAUŽINIENĖ. Ji paskelbė, kad šiuo mitingu visoje Lietuvoje pradedama parašų rinkimo akcija dėl Viktoro Uspaskich namų arešto panaikinimo ir Darbo partijos finansavimo atnaujinimo.

— Mes daugiau nebegalime tylėti. Mes buvome kantrūs, mes ilgai laukėme, bet ilgiau laukti nieko nedarydami nebegalime, — sakė ji.

Paskutiniai mitinge nuskambėję žodžiai buvo: mes visi kartu esame jėga.

Darbiečių mitingas baigėsi romantiška gaida: Viktoro Uspaskich ir dainininkės Irmos Jurgelevičiūtės atliekama daina „Verta“. Žinoma, tik jos garso įrašu.

Reakcija

Reakcijos į darbiečių mitingą neteko ilgai laukti. Jau to paties šeštadienio vakarą teisėjų tarybos pirmininkė per žiniasklaidą pareiškė, kad tai yra visuomenės nuomonės formavimas ir spaudimas teismui.

O tai, kad 1130 kartų spaudoje buvo juodinta Darbo partija ir jos lyderis, viešinamos ikiteisminio tyrimo detalės ir pateikiamos kaip jau įrodyti faktai — ne visuomenės nuomonės formavimas? Ne spaudimas teismui? O tai, kad tūkstančius kartų įvairiose TV laidose ir įvairiomis progomis vėlgi buvo pilamas purvas ant Darbo partijos lyderio, demonstruojami kaukėti ir ginkluoti „Aro“ vyrai Darbo partijos logotipo fone — ne visuomenės nuomonės formavimas? Ne spaudimas teismui?

Bet kažkodėl nė vienas teisėsaugos sargas dėl to nesusirūpino. Deja, teisėjų tarybos pirmininkės žodžiai tik patvirtino, koks gilus mūsų valstybėje yra teisinis nihilizmas ir kaip suklestėjo dvigubi standartai.

Giedrūna Girdenytė

Mitingo dalyvių mintys.
Petras Liauksminas, Mažeikiai: „Atvykau į mitingą, nes tikiu Darbo partija ir palaikau jos lyderį Viktorą Uspaskich“.

Ieva iš Aleksandrijos, Skuodo raj.: „Kiek galima kentėti tokį Darbo partijos persekiojimą? Tikiuosi, kad pagaliau būsim išgirsti ir partijos pirmininkui bus atšauktas namų areštas“.

Aušrutis Jankauskas, Kretinga: „Tikiu Darbo partija. Labai gerbiu jos lyderį. Nė viena kita partija neturi tokios geros programos ir taip nuosekliai jos nevykdė, kaip Darbo partija. Ir nė viena partija nėra taip persekiojama.Todėl ir esu čia, kad išreikščiau savo protestą ir prisijungčiau prie bendraminčių“.

Linas Palionis, Alytus: „Atvykau į mitingą dėl dviejų priežasčių. Pirmoji — kad visi Lietuvos žmonės išgirstų apie dvigubus standartus mūsų teisėtvarkoje. Antroji — noriu palaikyti Darbo partijos lyderį Viktorą Uspaskich, kuriam nepagrįstai pratęsė namų areštą“.

Toma, 19 metų, Panevėžys: „Atvažiavau, nes tikiuosi teisingumo“.

Justas, 18 metų, Panevėžys: „Kuo labiau darbiečius ir Viktorą puola, tuo labiau norisi ginti“.

Vytautas 20 metų, Panevėžys: „Po vieną mes bejėgiai. Bet kai visi kartu — jėga. Mus išgirs“.
www.darbopartija.lt
Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt