Kontaktai

Darbo partija
Ankštoji g. 3, Vilnius
+370 5 210 71 52
Im. kodas 303189064
Centrinė būstinė
Viktoras Fiodorovas Būstinės vadovas +370 604 009 06 viktoras.fiodorovas@gmail.com
Auksė Juodkienė Iždininkė +370 655 775 45 buhalterija@darbopartija.lt
Raminta Gudonytė Administratorė +370 679 545 74 raminta.gudonyte@gmail.com
Jolanta Kaveika Administratorė +370 600 244 43 info@darbopartija.lt