Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Istorija
Darbo partija buvo įkurta 2003 metų spalio 18 dieną.

Pirmajame (steigiamajame) jos suvažiavime, vykusiame Vilniuje, dalyvavo per 1000 Lietuvos piliečių. Jame buvo išrinkta partijos vadovybė,patvirtinti veiklos programos prioritetai. Partijos pirmininku tapo Viktoras Uspaskich.

2003 m. lapkričio 25 d. Darbo partija buvo oficialiai įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje.

Mažiau nei per mėnesį nuo įsteigimo nauja politinė partija tapo palankiausiai vertinama politine partija Lietuvoje ir išlaiko šias Lietuvos piliečių pasitikėjimo pozicijas lig šiol.

Iš karto po partijos įsteigimo buvo pradėta įgyvendinti Darbo partijos plėtros strategija.

2003 m. lapkričio mėn. 11 d. Darbo partijos pirmininkas pradėjo susitikimus su Lietuvos žmonėmis.

Iki 2004 vasario mėn. 10 d. partija įsteigė skyrius visoje Lietuvoje ir turėjo daugiau nei 5000 narių.

2004 metų balandžio 20 d. įvyko antrasis Darbo partijos suvažiavimas, kurio metu buvo pristatyta partijos programos įgyvendinimo strategija, Darbo partijos taryba, kandidatai į Lietuvos Respublikos bei Europos parlamentą.

Beveik per pusę metų partijos struktūra buvo visiškai suformuota, joje veikia 12 skirtingų komitetų, visoje Lietuvoje įsteigti partijos skyriai.

Darbo partijos skyriuose yra įvairių sričių specialistų, konsultuojančių miesto ir jo apylinkių gyventojus bei padedančių spręsti jiems aktualias problemas. Aktyviai dirbančių skyrių neturi nei viena kita politinė partija Lietuvoje.

2004 m. birželio 10–13 d. įvykusiuose pirmuosiuose Lietuvos istorijoje rinkimuose į Europos parlamentą Darbo partija didele rinkėjų balsų persvara laimėjo penkias iš trylikos Lietuvai suteiktų vietų.

Europos parlamento nariais tapo:
Ona Juknevičienė — vyriausioji pasaulio banko patarėja,
Arūnas Degutis — Kovo 11 Nepriklausomybės akto signataras, ekonomistas,
LR Seimo kanceliarijos Biudžeto ir finansų komiteto patarėja Europos integracijos klausimais Danutė Budreikaitė,
Teisininkas ekonomistas Šarūnas Birutis ,
Medicinos mokslų daktarė Jolanta Dičkutė.

2004 m. liepos 4 d. įvyko III-asis Darbo partijos suvažiavimas. Jame patvirtintos partijos veiklos strateginės kryptys, priimtos partijos programos bei statuto pataisos. Suvažiavime dalyvavo daugiau kaip 1200 partijos narių.

2004 m. rugpjūčio mėn. Darbo partijos komanda surengė turą po savivaldybes, siekdama susitikti su žmonėmis visoje šalyje, kad būtų išsiaiškinti Lietuvos piliečių lūkesčiai bei jų gyvenimą supančios problemos. Per tris mėnesius buvo susitikta ir tiesiogiai bendrauta su didesne Lietuvos gyventojų dalimi, aptartos Lietuvos ateities perspektyvos.

2004 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos europarlamentarė Ona Juknevičienė išrinkta vienos iš didžiausių tarpparlamentinės Delegacijos su Centrinės Azijos šalimis bei Mongolija prezidente.

2004 m. spalio 10 d. įvykusiuose eiliniuose Seimo rinkimuose Darbo partija aiškia balsų persvara iškovojo 39 vietas Lietuvos parlamente. Seimo nariais tapo Jadvyga Zinkevičiūtė, Antanas Bosas, Rimantas Bašys, Jonas Jagminas,Virginijus Domarkas, Audronė Pitrėnienė, Romas Venclovas, Saulius Bucevičius, Valentinas Bukauskas, Zenonas Mikutis, Viktoras Uspaskich, Zita Žvikienė, Manfredas Žymantas, Vladimir Volčiok, Juozas Jaruševičius, Vytautas Draugelis, Viktoras Muntianas, Andrius Baranauskas, Gintautas Bužinskas, Kęstutis Daukšys, Aidas Gedvilas, Vydas Gedvilas, Saulius Girdauskas, Loreta Graužinienė, Algirdas Ivanauskas, Romualda Kšanienė, Jonas Lionginas, Vilma Martinkaitienė, Stasys Mikelis, Vladimir Orechov, Skirmantas Pabedinskas, Žilvinas Padaiga, Bronius Pauža, Vladimiras Prudnikovas, Viačeslav Škil, Rimvydas Turčinskas, Vilija Vertelienė, Pranas Vilkas ir Ramunė Visockytė.

2004 m. gruodžio 7 d. Prezidento V. Adamkaus dekretu patvirtintas tryliktasis Lietuvos Vyriausybės kabinetas, į kur įįėjo ir penki Darbo partijos atstovai:
Gintautas Bužinskas — tapo teisingumo ministru;
Gintaras Furmanavičius — tapo vidaus reikalų ministru;
Žilvinas Padaiga — tapo sveikatos apsaugos ministru;
Vladimiras Prudnikovas — tapo kultūros ministru;
Viktoras Uspaskich — tapo ūkio ministru.

2004 m. gruodžio 10 d. Briuselyje įvykusiame steigiamajame Europos demokratų partijos kongrese Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich buvo išrinktas šios partijos viceprezidentu ir tarybos pirmininku.

2005 m. balandžio 4 d. įvyko IV-sis Darbo partijos suvažiavimas. Jame dalyvavo daugiau nei 5000 partijos narių išvisos Lietuvos. Jie buvo supažindinti su Darbo partijos frakcijos Seime jau nuveiktais pirmaisiais darbais, apsibrėžtos ateities darbų gairės.

2005 m. rugpjūčio 6–7 dienomis Kapitoniškėse, Kaišiadorių raj., įvyko tradicinis Darbo partijos sąskrydis. Renginyje dalyvavo per 2500 Darbo partijos narių iš šešiasdešimties Lietuvos skyrių. Linksmoje atmosferoje Darbo partijos nariai turėjo galimybę dar kartą artimiau susipažinti ir aptarti nuveiktus darbus.

2006 m. balandžio 29 dieną įvykusiame V-ajame Darbo partijos suvažiavime po Viktoro Uspaskich atsistatydinimo iš partijos pirmininko pareigų suvažiavimo dalyvių slaptu balsavimu partijos pirmininku vėl buvo išrinktas partijos lyderis V. Uspaskich.

Nuo Darbo partijos įkūrimo jai vadovavo Viktoras Uspaskich, o 2006 metų gegužės mėnesį jam sustabdžius savo įgaliojimus laikinąja partijos pirmininke tapo Loreta Graužinienė.

Darbo partijos frakcija buvo viena didžiausių 2004-2008 m. LR Seime, ją sudarė 24 nariai. Nuo kadencijos pradžios DP frakcijai vadovavo Loreta Graužinienė, liepos mėnesį buvo išrinktas naujas frakcijos seniūnas – Jonas Pinskus, o 2006 m. liepos 18 d. patvirtinus mažumos Vyriausybę, Darbo partijos frakcija pasiskelbė esanti opozicijoje.

2006 m. rugpjūčio 26 dieną vyko VI-asis Darbo partijos suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas naujas Darbo partijos pirmininkas – Kęstutis Daukšys. Kartu su nauju pirmininku suvažiavimas patvirtino ir visą naują Darbo partijos vadovybę, kuri su pasikeitusiu pirmininku vykdys Darbo partijos programines nuostatas. Darbo partijos pirmininko pavaduotojais tapo Šarūnas Birutis, Antanas Bosas, Valentinas Bukauskas, Vytautas Gapšys, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė ir Jonas Pinskus. Taip pat buvo patvirtinti Darbo partijos prezidiumas ir taryba. Prezidiumo nariais tapo V. Baltraitienė, M.Bekešius, V. S. Draugelis, A. Gedvilas, S. Girdauskas, O. Juknevičienė, A. Juškauskas, N. Kikutienė, A. Pocius, R. Sargūnas, E. Šimkus, M. Žymantas, Z. Žvikienė.

Darbo partijos suvažiavime buvo patvirtintos DP Statuto pataisos bei Savivaldybių tarybų rinkimų programos gairės. VI-ajame Darbo partijos suvažiavime dalyvavo 1257 delegatai.

2007 m. lapkričio 17 dieną VII-ajame Darbo partijos suvažiavime partijos pirmininku buvo išrinktas partijos įkurėjas Viktoras Uspaskich. Partijos pirmininko pavaduotojais tapo Loreta Graužinienė, Antanas Bosas, Vydas Gedvilas, Jonas Pinskus, Ona Juknevičienė, Raimondas Mockeliūnas, Mečislovas Zasčiurinskas. Suvažiavime dalyvavo 897 delegatai.

Į 2008-2012 m. Lietuvos Respublikos Seimą buvo išrinkta 10 darbiečių: Viktoras Uspaskich, Loreta Graužinienė, Vytautas Gapšys, Virginija Baltraitienė, Valentinas Bukauskas, Saulius Bucevičius, Vydas Gedvilas, Mečislovas Zasčiurinskas, Dangutė Mikutienė, Kęstutis Daukšys. Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnu tapo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich, jo pavaduotojais — V. Baltraitienė ir V. Gapšys. V. Baltraitienė taip pat buvo išrinkta Seimo vicepirmininke.

2009-ųjų kovo 21 d. Kėdainiuose įvyko XII-asis Darbo partijos suvažiavimas. Darbo partijos pirmininku buvo perrinktas V. Uspaskich. Suvažiavime buvo patvirtinta 12 Darbo partijos pirmininko pavaduotojų. Jais tapo Vytautas Gapšys, Loreta Graužinienė, Vydas Gedvilas, Kęstutis Daukšys, Valentinas Bukauskas, Saulius Bucevičius, Mečislovas Zasčiurinksas, Virginija Baltraitienė, Dangutė Mikutienė, Jonas Pinskus, Vilija Filipovičienė ir Šarūnas Birutis. 

Birželį Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich buvo išrinktas į Europos parlamentą. Jo vietą Seime užėmė Jonas Pinskus, o Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnu buvo išrinktas Vytautas Gapšys.

2010 m. kovo 21 d. Kėdainiuose įvyko XII-asis Darbo partijos suvažiavimas. Darbo partijos suvažiavime partijos pirmininku perrinktas Darbo partijos įkūrėjas, Europos Parlamento narys Viktoras Uspaskich. Jo pavaduotojais išrinkti Vytautas Gapšys, Loreta Graužinienė, Vydas Gedvilas, Virginija Baltraitienė, Kęstutis Daukšys, Valentinas Bukauskas, Saulius Bucevičius, Dangutė Mikutienė, Mečislovas Zasčiurinskas, Jonas Pinskus, Šarūnas Birutis ir Vilija Filipovičienė.

2011 m. vasario mėnesį vykusiuose rinkimuose į savivaldybių tarybas Darbo partija laimėjo 165 mandatus. Po šių rinkimų Vilniaus miesto savivaldybės taryboje ėmė dirbti net 8 Darbo partijos atstovai, o Jonui Pinskui atsisakius Seimo nario mandato ir tapus Vilniaus miesto vicemeru, jo vietą parlamente užėmė Jonas Kondrotas. 

2011 m. kovo mėnesį „Naujoji sąjunga“ prisijungė prie Darbo partijos, o Artūras Paulauskas tapo Darbo partijos pirmininko pavaduotoju. 

2011 m. lapkričio 12 d. „Švyturio arenoje“, Klaipėdoje, vyko XIV Darbo partijos suvažiavimas, kuriame buvo švenčiamas aštuntasis partijos gimtadienis. Taip pat suvažiavime buvo pradėtas pasiruošimas artėjantiems Seimo rinkimams — buvo pristatyti Darbo partijos kandidatai vienmandatėse rinkimų apygardose bei partijos rinkimų programos gairės.

2012 m. gegužės 11–12 dienomis Armėnijos sostinėje Jerevane vykusiame Europos liberalų demokratų ir reformų (ELDR) partijos tarybos posėdyje Darbo partija buvo priimta į šios politinės organizacijos gretas. Tam, kad Darbo partija įsilietų į ELDR, buvo pritarta vienbalsiai. Ši partija turi daugiai kaip 30 mln. rinkėjų visoje Europoje.

2012 m. gegužės 25 d. Kaune įvyko Darbo partijos suvažiavimas, kuriame buvo patvirtinta partijos rinkimų programa ir partijos keliami kandidatai į naująjį Seimą. Į šį partijos suvažiavimą specialiai atvyko Europos liberalų demokratų ir reformų partijos prezidentas Graham‘as Watson‘as.

2012 m. spalio mėnesį vykusiuose rinkimuose į LR Seimą pateko 29 Darbo partijos nariai: Viktoras Uspaskich, Virginija Baltraitienė, Šarūnas Birutis, Saulius Bucevičius, Valentinas Bukauskas, Petras Čimbaras, Kęstutis Daukšys, Sergej Dmitrijev, Larisa Dmitrijeva, Vilija Filipovičienė, Viktoras Fiodorovas, Vytautas Gapšys, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė, Gediminas Jakavonis, Jonas Kondrotas, Raimundas Markauskas, Dangutė Mikutienė, Petras Narkevičius, Raimundas Paliukas, Artūras Paulauskas, Audronė Pitrėnienė, Ričardas Sargūnas, Valdas Skarbalius, Darius Ulickas, Sergej Ursul, Vitalija Vonžutaitė, Mečislovas Zasčiurinskas, Zita Žvikienė.

Pirmajame XI-ojo Seimo posėdyje Seimo Darbo partijos frakcijos narys Vydas Gedvilas buvo išrinktas Seimo pirmininku, o jo pirmuoju pavaduotoju tapo V. Gapšys.

Naujajame, 2012-2016 m. Seime Saulius Bucevičius vadovaus Kaimo reikalų, Dangutė Mikutienė — Sveikatos reikalų, Audronė Pitrėnienė — Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, o Valentinas Bukauskas — Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, Artūras Paulauskas vadovaus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

2013 m. balandžio 24 d. jungtiniame Darbo partijos ir Leiboristų partijos suvažiavime buvo pritarta partijų susijungimui, partijos Darbo partija (leiboristai) pirmininku išrinktas Vytautas Gapšys.

2013 m. gegužės 14 d. Registrų centre buvo oficialiai įregistruota nauja politinė partija Darbo partija (leiboristai), jai suteiktas naujas juridinio asmens kodas. Po susijungimo Darbo partija (leiboristai) suvienijo daugiau kaip 17 tūkst. narių.

2013 m. spalio 2 d. Kėdainiuose vykusiame neeiliniame Darbo partijos (leiboristų) tarybos posėdyje partijos pirmininkas Vytautas Gapšys pranešė apie priimtą sprendimą pasitraukti iš Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo posto ir suspenduoti savo, kaip partijos pirmininko, įgaliojimus. Solidarizuodamasis su tokiu savo pavaduotojo sprendimu, apie savo ketinimą pasitraukti pranešė ir Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas. V. Gapšio siūlymu laikinąja partijos vadove buvo patvirtinta L. Graužinienė. Ji, kaip partijos vadovė, taip pat siūloma į Seimo Pirmininkės postą.

2013 m. spalio 3 d. Darbo partijos frakcijos Seime narė Loreta Graužinienė įtikinamai laimėjo Seimo Pirmininko rinkimus. Pasitikėjimą darbiete išreiškė ir už ją balsavo absoliuti dauguma Seimo narių. Iš pareigų pasitraukusį buvusį Seimo Pirmininką Vydą Gedvilą L. Graužinienė pasiūlė į pirmojo pavaduotojo pareigas.

2013 m. spalio 8 d. Seimo Darbo partijos frakcijos posėdžio metu buvo išrinktas naujasis frakcijos seniūnas. Juo tapo Vytautas Gapšys, šiame poste pakeitęs savo noru iš jo pasitraukusį Viktorą Uspaskich.

2013 m. spalio 26 d. Šiauliuose vykusiame bendrame Darbo partijos (leiboristų) ir Krikščionių partijos suvažiavime absoliučia balsų dauguma buvo pritarta šių dviejų partijų susijungimui. Nutarta, kad naujoji partija vadinsis Darbo partija ir turės ankstesnį Darbo partijos logotipą. Naujosios partijos pirmininke išrinkta Loreta Graužinienė. Po susijungimo su Krikščionių partija, Darbo partija tapo didžiausia politine jėga Lietuvoje.

 

Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt